Fostering Wales Denbighshire

cysylltu â ni

Os ydych am wneud cais am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu wneud y cam cyntaf i ddod yn ofalwr maeth, rydym yma i helpu.

Yn syml, llenwch y ffurflen a bydd naill ai Elicia neu Penny o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi yn fuan.


Elicia Mills

elicia mills

Penny Moran

penny moran


ar-lein

Hoffech chi ofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu efallai gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth yn Sir Ddinbych? Rydyn ni yma i chi, beth bynnag sydd ei angen arnoch chi. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

e-bost

fosterwales@denbighshire.gov.uk

ffôn

0800 7313 215

ysgrifennu atom

Blwch Post 62,
Rhuthun,
LL15 9AZ