maethu yn sir ddinbych

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

Teulu'n mwynhau hufen iâ

maethu yn sir ddinbych

Rhannu gwybodaeth, cydweithio a chreu dyfodol gwell i blant ledled Sir Ddinbych yw'r hyn rydyn ni'n credu ynddo fwyaf - a'r hyn rydyn ni'n gweithio tuag ato bob dydd. 

Ni yw Maethu Cymru Sir Ddinbych, ac rydyn ni'n rhan o'r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu'r Awdurdodau Lleol yng Nghymru. 

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

dysgu mwy

meddwl am faethu?

pwy all faethu?

Mae gofal maeth yn wahanol i bob plentyn. Mae pob plentyn yn wahanol, felly mae'r gofal maeth sydd ei angen arno'n wahanol hefyd.

cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae'r atebion ar gael yma.

pam maethu gyda ni?

Rydyn ni eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau plant yn eich cymuned leol ac rydyn ni eisiau gwneud hyn heddiw. Rydyn ni'n defnyddio ein harbenigedd a'n hadnoddau i wneud ein gorau glas.  

Byddwn yn eich helpu i weithio gyda ni er mwyn i ni allu creu dyfodol gwell a mwy disglair i blant lleol, gyda'n gilydd. Rydyn ni'n darparu'r holl wybodaeth arbenigol, hyfforddiant, cefnogaeth bwrpasol a lwfansau ariannol y bydd eu hangen arnoch.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae'n gweithio 

Ydych chi eisiau gwybod sut i gychwyn ar eich taith faethu, a beth sy'n digwydd nesaf?

Mae maethu yn gofyn am ymroddiad ac ymrwymiad. Does dim dwywaith y bydd yn eich herio, ond mae’r manteision yn werth chweil.

y broses

Dysgwch sut i gymryd eich camau cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, yn ogystal â beth i'w ddisgwyl nesaf.

cefnogaeth a manteision

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi, bob amser. Ddydd neu nos, sut bynnag y bydd arnoch ein hangen ni. Rydyn ni wrth eich ochr chi bob amser.

dod yn ofalwr maeth

Hoffech chi wybod sut mae dod yn ofalwr maeth yn sir ddinbych? wel, mae’n llawer haws nag y byddech chi’n ei feddwl. cymerwch y camau cyntaf nawr, a chychwyn ar eich taith faethu heddiw.