Family at the Marine Lake Rhyl
Teulu yn Llyn y Môr Y Rhyl

cwcis

Ffeiliau wedi'u cadw ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur ydi cwcis ar ôl i chi ymweld â gwefan.

Rydym ni'n defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ynglŷn â'ch defnydd o’n gwefan, fel y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw.

Gosodiadau cwcis

Gallwch ddewis pa gwcis rydych chi’n fodlon i ni eu defnyddio.

defnyddio cwcis

Cwcis yw neges fechan a rhoddir ar eich porwr gwe gan wefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Mae'r porwr yn cadw'r neges mewn ffeil testun, ac yna caiff y neges ei hanfon yn ôl at y gweinyddwr bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinyddwr. Maent yn cael eu defnyddio'n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella gwybodaeth gyfredol ddienw am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i'n helpu i wybod beth maent yn ei feddwl sy'n diddorol a defnyddiol ar ein gwefan.

y cwcis rydym ni'n eu defnyddio

Mae'r penawdau isod yn esbonio pa gwcis sydd wedi eu gosod ar ein gwefan a pham.

Content Management System ASP Session

ASP.NET_SessionId

Mae’r system rheoli cynnwys yn defnyddio’r cwci hwn wrth i chi symud o un dudalen i’r llall o fewn y wefan. Bydd yn cadw cofnod o’ch sesiwn tra rydych ar y wefan. Bydd y cwci yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Google Analytics

PageMode?

Caiff ei ddefnyddio i arbed eich modd dewisol o weld y safle hon (symudol neu lawn)

_utma

Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.

_utmb

Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.

_utmc

Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.

_utmz

Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.

_utmmobile

Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.

alla i ddileu neu gyfyngu ar gwcis?

Rydym yn argymell eich bod yn caniatau'r cwcis uchod, ond o byddwch yn penderfynu y byddech yn hoffi dileu neu reoli pa gwcis a ganiateir, yna gellir cael hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn trwy fynd ar aboutcookies.org (gwefan allanol).