Family enjoying ice cream
Teulu'n mwynhau hufen iâ

ffyrdd o faethu

mathau o faethu

Gall maethu olygu diwrnod, wythnos, blwyddyn neu hyd yn oed fwy. Does dim math nodweddiadol o faethu.

pwy all faethu?

Mae gofal maeth yn wahanol i bob plentyn. Mae pob plentyn yn wahanol, felly mae'r gofal maeth sydd ei angen arno'n wahanol hefyd.