Bachgen
Bachgen

sut mae'n gweithio

Rydyn ni i gyd yn meddwl am wahanol bethau wrth feddwl am faethu. Mae nifer ohonon ni'n meddwl am y teulu maeth ei hun i ddechrau a'r ymrwymiad rydych chi'n ei wneud fel gofalwr maeth. Y cwlwm clos y byddwch yn ei ffurfio a’r holl fanteision a ddaw yn ei sgil.

Os byddwch chi'n maethu yn Sir Ddinbych, byddwch yn synnu pa mor gysylltiedig yw'r profiad - dydych chi byth ar eich pen eich hun. Mae gennyn ni rwydwaith pwrpasol sydd wrth law bob amser i ddarparu eu harbenigedd, eu cefnogaeth broffesiynol a'u harweiniad, ddydd neu nos.

Teulu maethu gyda ffôn

gwell gyda'n gilydd

Gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i’n plant. Dyma beth rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n cefnogi’r plant maeth yn ein gofal, eu teuluoedd maeth a’r gweithwyr proffesiynol medrus sy’n gweithio gyda ni bob dydd.

Mae Maethu Cymru yn cynnwys pob Awdurdod Lleol yng Nghymru, yn cydweithio i gyrraedd yr un nod. Mae’n golygu 22 o sefydliadau nid-er-elw yn cydweithio. Dyma sut rydyn ni’n cynnig cymaint o gefnogaeth.

Mae popeth yn cael ei fuddsoddi’n ôl er mwyn i Maethu Cymru wneud popeth yn well. Rydyn ni’n rhoi mwy, lle mae ei angen fwyaf.

Meithrin teulu yn yr ardd

beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Dydyn ni ddim yn asiantaeth faethu gyffredin. Maethu Cymru yw’r cydweithrediad cenedlaethol sy’n cynnwys 22 o dimau maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Rydyn ni’n edrych ar y darlun cyfan er mwyn gwneud y gorau i’r holl blant yn ein gofal, ac mae aros yn lleol wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n helpu i gynnal cysylltiadau pwysig plant – cyfeillgarwch, ysgolion, clybiau a chymunedau. Rydyn ni’n blaenoriaethu cadw plant mewn amgylchoedd cyfarwydd, yn yr ardaloedd lleol maen nhw’n eu hadnabod ac yn eu caru, pan mae hynny’n iawn iddyn nhw.

Mae’n bwysig bod plant yn cynnal eu hunaniaeth a’u hymdeimlad o’u hunain, a gallwn ni helpu gyda hyn wrth iddyn nhw aros yn lleol. Mae’n ymwneud â deall, gofalu a gwneud yr hyn sydd ei angen i bob plentyn.

Fel rhiant maeth gyda Maethu Cymru, chi sy’n gwneud hyn i gyd yn bosibl.  mwy o wybodaeth am maethu cymru sir ddinbych